Vizyonumuz
15 Mayıs 2017

Azdavay  Devlet Hastanesi olarak;
Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,
Hizmet sunumunda Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyan,
Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikamızdır.
 

MİSYONUMUZ

“KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ HERKESİN HAKKIDIR.” İnancı ile Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye yükselterek bölgede lider hastane olmak.

 


VİZYONUMUZ
Sunduğu hizmetin Kalitesi, Hijyeni ve Güvenilirliği ile bölgede örnek gösterilen hastane olmak.
 
TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
 
Etkililik,etkinlik,verimlilik,sağlıklı çalışma yaşamı,hasta güvenliği,hakkaniyet,hasta odaklılık,uygunluk,zamanlılık,süreklilik,insana saygı
 
KURUMSAL AMAÇ VE İLKELERİMİZ
 
İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı- kapasite insan odaklı-güvenli, kalite-nitelikli, erişebilir , sağlık hizmeti sunmak Mali sürdürülebilirliği sağlamak.