Hasta Hakları
14 Mart 2018

HASTA HAKLARI

1. Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma; Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet alma hakkınız vardır.

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumunuz ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkınız vardır.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

• Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiğiniz sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkınız vardır.

• Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.

5. Reddetme, durdurma ve rıza

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızanızın alınmasına ve rızanız çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.

6. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.

10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel Sorumluluklar

• Kendi sağlığınıza dikkat etmek için elinizden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalısınız.
• Durumunuz uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilirsiniz.
• Basit durumlarda kendi bakımınızı yapmalısınız.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

• Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında bildirmelisiniz.
• Sağlık karnenizin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundasınız.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Yakınmalarınızı, daha önce geçirdiğiniz hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğinizi, eğer varsa halen kullandığınız ilaçları ve tüm sağlınızla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelisiniz.

4. Hastane Kurallarına Uyma

• Başvurduğunuz sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalısınız.
• Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalısınız.
• Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalısınız.
• Randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsanız randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelisiniz.
• Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelisiniz.
• Hastane malzemelerine verdiğiniz zararları karşılamak zorundasınız.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

• Tedaviniz ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığınız yerleri sormalısınız.
• Tedavinizle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumunuz söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelisiniz.
• Sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını, beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelisiniz.
• Uygulanacak tedaviyi reddetmeniz veya önerilere uymamanızdan dolayı doğacak sonuçların sorumluluğu size aittir.

İşbirliğiniz için şimdiden teşekkürler…